Welcome »

 

The objective of Ofsar vzw, a non profit organisation, is the scientific dimension of imaging in fires as well under water and thereby also its role in society, especially to the victims and relatives. Through our research activities will be sought for all kinds of knowledge and technology of fire behavior, underwater archeology and underwater forensic science in general. To ensure a better understanding of knowledge and technology for our society, victims and his family, as we put Ofsar vzw  for the latter. This supported by our knowledge, experience and techniques, but mainly by donations and sponsorship of nobles


De doelstelling van Ofsar vzw is de wetenschappelijke dimensie van beeldvorming in branden als ook onderwater te bevorderen en daarmee ook zijn rol te vervullen in de maatschappij, met in het bijzonder naar de slachtoffers en familieleden. Via onze onderzoeksactiviteiten allerhande zal worden getracht om de kennis en de technologie van vuurgedrag, onderwaterarcheologie & forensische onderwaterwetenschap in het algemeen te bevorderen. Met het oog op een beter begrip van kennis en technologie ten behoeve van onze samenleving, slachtoffers en diens familie, zetten wij als Ofsar vzw in voor deze laatstgenoemde. Dit gesteund door onze kennis, ervaring & technieken; maar vooral door de giften en sponsoring van nobelen.

 

 

Contact Us:

 

 

Chairman/Voorzitter

Davy Van Der Jeught

+32 (0)477 31 47 00

davy@ofsar.be

 

 

UWCSI

Veldtechnieker onderwaterarcheologie

Ronny Olemans

+32 (0)473 35 03 65

ronny@ofsar.be

 

 

Cinetographic fire Expert

Jimmy Van Der Jeught

+32 (0)475 62 69 55

jimmy@ofsar.be

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring or gifts »

 

KBC 734-0251379-61

 

Your gift is used to facilitate research & development.

 

Uw gift wordt gebruikt voor research & development.

 

 

What we are looking for »

 

Other than financial support we are looking for the following items :

 

Wij zijn dringend op zoek naar :

 

-Underwater diver/surface communication;

-Little compressor air (scuba)

-Elektronics linked to film, photgraphy.

-Remote Operated Vehicle

-Intervention truck 4wd

-(dry) diving suits (trilaminated or rubber)

- ...

 

 

Membership »

 

Ofsar vzw is looking for new members.

 

Ofsar vzw zoekt nieuwe leden.

 

Mail to with C.V. ;

 

davy@ofsar.be or  ronny@ofsar.be

 

 

Latest news »

 

De Vriendenkring van de Lokale Politie Beveren organiseerde haar 5e wandelfotozoektocht van 15 juni tot 15 september 2010.

Op vrijdag 17 december 2010 ontving onze voorzitter te BEVEREN uit handen van de heer burgemeester Marc Van de Vijver, in aanwezigheid van de organisatoren, de talrijke sponsors en sympathisanten een cheque met de opbrengst van deze aktie.

 

Via deze weg wensen wij allen die deze gebeurtenis ondersteunden te bedanken; met name, de organisatoren, wandelaars, Politieleiding, Burgemeester, sponsors, en alle andere vrijwilligers die deze inzamelaktie mogelijk maakte.

 

DANK U !

 

politie@beveren.be

 

Lees het krantenartikel :

 

www.waaskrant.be/nieuws/18388-vriendenkring-politie-schenkt-1500-euro-aan-ofsar-vzw

 

 

Latest news »

 

Ronny was introduced by scientists & Ofsar vzw to acces the course "Belgian Scientific Diver". This course is important  for Ofsar vzw because it gives a scientific dimension to our interventions & research projects. Due to this course Ronny is now volonteer field technician on the BELGICA & the ZEELEEUW, ships used by scientists for their important scientific work under water on the Nordsea. Beside this Ronny is still active in maritime arcaeology.(Belgium & the Netherlands)

 

 

Ronny werd voorgedragen door

wetenschappers en Ofsar vzw om toegang te krijgen tot de opleiding Belgian Scientific Diver. Deze opleiding is belangrijk voor Ofsar vzw daar onze interventies en projecten aldus een wetenschappelijke dimensie krijgen. Door het volgen van deze opleiding wordt Ronny nu regelmatig ingezet als vrijwilliger "veldtechnieker" op de BELGICA en de ZEELEEUW. Schepen door wetenschappers gebruikt om belangrijk wetenschappelijk onderzoek onder water op de Noordzee uit te voeren. Ronny is daarnaast nog steeds aktief in de maritieme archeologie. (België & Nederland)

 

 

Latest news »

 

Jimmy is now working on a new & better version of our UW camera system. He also works on a new camera for forensic & scientific photograpy under water in extreme conditions. This camera will be tested on site and will be proposed to the scientists we work with.

 

 

Jimmy werkt aan een nieuwe en betere versie van ons onderwater camera systeem. Hij werkt tevens aan een nieuwe camera bedoeld voor forensisch en wetenschappelijk onderwater fotografie in extreme omstandigheden. Deze camera zal in situ getest worden & voorgested worden aan de wetenschappers waar we mee samenwerken.

 

 

LINKS

 

Your link on this site ? Please contact our chairman davy@ofsar.be

 

organi
 

OFSAR© 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

OFSAR VZW